Dariusz Jasiewicz

KULTURA
Dariusz Jasiewicz - jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. W 1986 r. uzyskał dyplom na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Bandury. W 1998 r. ukończył podyplomowe studia na Papieskiej Akademii Teologicznej na Wydziale - Sztuka Sakralna. W latach 1990 - 1995 pracował jako nauczyciel rzeźby w Państwowym Liceum sztuk Plastycznych, w tym też czasie rozpoczął samodzielną pracę twórczą realizując projekty wystroju wnętrz współczesnej architektury sakralnej. Wygrał konkurs na realizację wnętrz kościołów w Medyce i Muninie. Zaprojektował i zrealizował pamiątkowy medal z okazji pielgrzymki Ojca Św. do Polski i Jego pobytu w Przemyślu w 1991r. Wygrał konkurs na realizację pomnika "Krzyż Zawierzenia" dla Przemyśla i zrealizował 4-metrowej wysokości rzeźbę Jezusa Miłosiernego wg obrazu błogosławionej Siostry Faustyny. W swoim dorobku artystycznym ma wiele dzieł zasługujących na najwyższe słowa uznania m in. pomnik Tadeusza Kościuszki w Odrzykoniu, pomniki Adama Mickiewicza w Tuczempach oraz Przeworsku. Jest autorem wielu okolicznościowych tablic m in. na ratuszu w Jarosławiu, w kościele pw. Chrystusa Króla, w Zespole Szkół Budowlanych w Jarosławiu oraz pamiątkowych statuetek dla Przeworska i Jarosławia. Jego dziełem są również statuetki "Jarosławów".

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65