Dawid Lasek

PROMOCJA MIASTA

Dawid Lasek - Dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpaty, za zaangażowanie i nadzór projektów unijnych realizowanych w ramach Funduszu Małych Projektów PHARE 2001 CBC SPF Jarosław - Użgorod. Wnioski zostały przygotowane w oparciu o trwającą od ubiegłego roku współpracę partnerską z Użgorodem na Ukrainie: "Euroregionalne trasy rowerowe na szlaku miast Jarosław - Użgorod" i "Miasta Euroregionu Karpackiego - razem na rzecz rozwoju turystyki". Kolejny projekt to "Most Przyjaźni Ponad Karpatami" - 26 czerwca 2004 r. dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Małych Projektów PHARE Polska - Słowacja zarządzanego przez Stowarzyszenie Eurokarpaty.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65