Dotacje z budżetu miasta 2011

KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu na remont elewacji południowo-wschodniego skrzydła dawnego kolegium jezuickiego, ob. plebani oraz wieży zegarowej.
Dotacja: 140. 000 zł

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65