Edward Guziewicz

BEZPIECZNE MIASTO

Edward Guziewicz ekonomista i żołnierz zawodowy. Pełnił służbę w Szczecinie oraz w Zamościu. Ostatnich 7 lat spędził pracując w administracji wojskowej. Obecnie pracuje w Krakowie jako konsultant ds. planowania i rozwoju.

Działa aktywnie na rzecz Jarosławia.

W latach 1998 - 2002 brał udział w pracach Komisji ds. Rozwoju - Rady Miasta Jarosławia. Był inicjatorem strategii rozwoju miasta na lata 2000-2010. Jest także współautorem i koordynatorem programu "Bezpieczny Jarosław". Program - oparty na badaniach socjologicznych - od początku tego roku jest realizowany przez Wydział Monitorowania Bezpieczeństwa Urzędu Miasta.

Program ten został wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach konkursu ogólnokrajowego "Bezpieczna Gmina". Założeniem programu "Bezpieczny Jarosław" jest aktywizowanie i koordynowanie działań społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez podnoszenie świadomości w rozpoznawaniu zjawisk patologicznych i przeciwdziałanie obojętności na zło.

Dzięki systemowi monitoringu W 2005 r. udało się ujawnić wielu sprawców wykroczeń drogowych, kradzieży i rozbojów. "Bezpieczny Jarosław" to także profilaktyka. Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej, którzy prowadzą prelekcje i spotkania z dziećmi oraz młodzieżą Zrealizowano wiele programów edukacyjnych np. "Nie pal", Bądź bezpieczny - jesteś uczestnikiem ruchu drogowego", "Nie jesteś sam", czy też "Nie - przemocy". Szczególny nacisk kładzie sie na aktywne spędzanie przez młodzież czasu wolnego - uprawianie sportu w szkołach i klubach sportowych.


Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65