Eugeniusz Turek

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Eugeniusz Turek - były żołnierz Armii Krajowej, długoletni pracownik przedsiębiorstw budowlanych, obecnie na emeryturze. Pełnił funkcję radnego Rady Miasta Jarosławia w latach 1990-94. Również w październiku 1998 r. wybrany został w skład Rady Miasta. Czwartą kadencję przewodniczy Radzie Dzielnicy Nr VI. Jest wiceprezesem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Jarosławiu. Z jego inicjatywy i przy jego dużym zaangażowaniu wmurowana została w kościele pw. Chrystusa Króla tablica upamiętniająca udział żołnierzy ziemi jarosławskiej w bitwie o Monte Cassino.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65