Finanse

Zasady sporządzania dokumentów finansowych - materiały dla Wspólnot Mieszkaniowych
Wzór rozliczenia rocznego Wspólnoty Mieszkaniowej

Wzór zestawienia przychodów i kosztów sprawozdania finansowego Wspólnot Mieszkaniowych

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65