Firma Recykling Centrum Sp. z o.o.

EKOLOGIA

Firma Recykling Centrum Sp. z o.o., w której funkcję Dyrektora Generalnego pełni p. Bogdan Korczewski. Firma działa od 1995 r. W ubiegłym roku otrzymała wyróżnienie na II Międzynarodowym Konkursie Wynalazczym na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska. Zatrudnia 30 osób, prowadzi szeroko zakrojoną działalność polegającą na zagospodarowaniu odpadów stanowiących surowce wtórne oraz edukację ekologiczną młodego pokolenia. Jest jedyną firmą w Polsce, która podjęła się zadania odzysku i uzdatniania stłuczki na skalę przemysłową dla jednej z hut. Dzięki tej działalności w całej Polsce aktualnie uzdatnia się 30% odzyskiwanej stłuczki. Jednym z podstawowych celów funkcjonowania firmy jest ochrona środowiska naturalnego. Specjalne, estetyczne pojemniki na stłuczkę, a także broszury i wydawnictwa tworzą odpowiedni klimat zaangażowania społecznego w trosce o czystość i porządek najbliższego otoczenia. Pomysł wdrożenia idei recyklingu szkła, wprowadzenie go do znaczącego segmentu gospodarki rynkowej przynosi sukcesy, ponieważ firma stała się atrakcyjnym partnerem dla dużych europejskich potentatów recyklingu.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65