Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2005 » Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

EDUKACJA

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu została założona przez Zbigniewa Zielińskiego w 1992 r.

Celem fundacji jest udzielanie pomocy materialnej zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin. System nagród umożliwia dalszą naukę i jest dodatkowa motywacją dla uczniów, osiągających sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Początkowo, na wypłatę stypendiów, fundator przeznaczał własne środki W roku 2000 Zbigniew Zieliński odkupił od CPN-u bazę paliwową położoną na terenie jego posiadłości i uruchomił sprzedaż paliw płynnych, co stanowi w tej chwili główne źródło finansowania działalności statutowej fundacji.

Od roku 2000 istnieją już dwa fundusze stypendialne: w Jarosławiu i przy Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. W maju 2003 r. Zbigniew Zieliński przekazał na rzecz Fundacji cały dorobek materialny swojego życia.

Przewodniczącym Zarządu Fundacji jest Wiesław Kiełbowicz. W roku szkolnym 2004/2005 na stypendia dla młodzieży przeznaczono prawie 70 tys. zł.

Oprócz nagród i stypendiów wypłacane są również zapomogi losowe. Fundacja prowadzi także dożywianie ok. 80 osób głównie z rodzin wielodzietnych. W tym roku wydano na ten cel 18,5 tys. zł.

Ponadto fundacja przekazała 20 tys. zł na budowę hospicjum w naszym mieście. Na inne cele przekazano 9 tys. zł.

To członkowie Fundacji, rozpoczęli akcję mającą na celu upamiętnienie zamordowanych w Katyniu przodków, którzy oddali życie, abyśmy mogli pracować w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

15 września 2005 r. odbyło się odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Katyńskiego. Na płycie pomnika wykuto nazwiska zamordowanych przez NKWD 180 żołnierzy i policjantów, którzy pochodzili z powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego, lub służyli w garnizonie Jarosław.