Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Zielińskich

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Adres
ul. gen. Z. Zielińskiego 4
37-500 Jarosław

Kontakt
email:
telefon: (16) 621 32 65

www.fundacjazielinskich.pl

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65