Harmonogram BO na 2019 rok

Harmonogram BO na rok 2019

Lp.

Opis czynności

Terminy

1.

Zgłaszanie projektów

7.06.2018 - 31.07.2018

2.

Ogłoszenie wykazu zgłoszonych projektów

do 3.08.2018

3.

Weryfikacja projektów

3.08.2018 - 4.09.2018

4.

Ogłoszenie list projektów do głosowania
i projektów odrzuconych

do 7.09.2018

5.

Głosowanie

8.09.2018 - 28.09.2018

6.

Ogłoszenie wyników

do 12.10.2018

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65