Harmonogram BO na 2020 rok

Harmonogram BO na 2020 rok

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW NA 2020 ROK

 

1. Ogłoszenie budżetu obywatelskiego - do 25.04.2019 

2. Zgłaszanie projektów do realizacji - do 24.05.2019

3. Ogłoszenie list zgłoszonych projektów - do 28.05.2019

4. Ocena zgłoszonych projektów - do 24.08.2019

5. Ogłoszenie list projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania - do 27.08.2019

6. Składanie odwołań dotyczących projektów niedopuszczonych do głosowania - do 3.09.2019

7. Rozpatrywanie odwołań dotyczących projektów niedopuszczonych do głosowania - do 10.09.2019

8. Ogłoszenie ostatecznych list projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania - do 11.09.2019

9. Głosowanie - do 6.10.2019

10. Ogłoszenie wyników - do 18.10.2019

 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65