Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

HARMONOGRAM NA 2019 ROK

Poniżej w załączniku znajduje się harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Jarosławia w 2019 roku łącznie z osiedlami mieszkaniowymi.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65