Harmonogram

Harmonogram na rok 2018


Lp.

Opis czynności

Terminy

1.

Zgłaszanie projektów

29.08.2017 - 19.09.2017

2.

Ogłoszenie wykazu zgłoszonych projektów

21.09.2017

3.

Weryfikacja projektów

30.08.2017 - 28.09.2017

4.

Ogłoszenie list projektów do głosowania i odrzuconych

29.09.2017

5.

Głosowanie

29.09.2017 - 16.10.2017

6.

Ogłoszenie wyników

25.10.2017

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65