Strona główna » O Jarosławiu » Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia

 1. mjr Wojciech Szczepański - w okresie okupacji komendant jarosławskiego obwodu Armii Krajowej, w latach 1945-49 prezes WiN woj. Krakowskiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, 4-krotnie Medalem Wojska.
 2. ks. Abp Ignacy Tokarczuk - w uznaniu zasług za trzydziestoletnią służbę duszpasterską w diecezji przemyskiej, której owocem jest powstanie wielu świątyń i odzyskanie Opactwa SS. Benedyktynek w Jarosławiu oraz za nieugiętą działalność na rzecz prawdy i sprawiedliwości społecznej, (28.04.1995).
 3. Kazimierz Ziobro - przewodniczący NSZZ „Solidarność" w latach 1980-87 (22.10.1993)
 4. Bronisław Niemkiewicz, za zasługi w przywracaniu samorządności i rozwoju miasta, (6.05.1994).
 5. Izabela Fechter -Czacka, harcerka, podczas II wojny światowej była tłumaczką niemieckiego burmistrza w Jarosławiu i dzięki temu miała możliwość niesienia pomocy wielu Polakom. W czerwcu 1940 r. aresztowana i więziona w Jarosławiu, Krakowie i Katowicach, (14.03.1997).
 6. prof. dr hab. Jan Haftek, za wielokrotne, przez ponad 30 lat ratpowanie życia w szpitalu jarosławskim ludziom z urazami czaszkowo-mózgowymi, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie neurochirurgii i chorób kręgosłupa oraz za otwarte serce i osobiste zaangażowanie na rzecz dzieci z wadami postawy przejawiające się współpracą z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Jarosławiu (27.02.1998).
 7. dr inż. Josef Byrtus - Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach, w uznaniu zasług w dziedzinie promocji miasta i jego osiągnięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych (22.05.1998).
 8. inż. Milan Peprnik - Konsul Handlowy Republiki Czeskiej w Katowicach, w uznaniu zasług w dziedzinie promocji miasta i jego osiągnięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych (22.05.1998).
 9. Roman Koba, Prezes Kongresu Polaków w Szwecji, w uznaniu zasług dla organizowania życia kulturalnego i społecznego Polonii szwedzkiej oraz za osobiste zaangażowanie w działalność niepodległościową, charytatywną i akcje pomocy humanitarnej dla rodaków w kraju i za granicą, (18.06.1998).
 10. Jerzy Buzek - Prezes Rady Ministrów RP, w uznaniu zasług za zaangażowanie w powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (28.06.1999).
 11. Mirosław Handke - Minister Edukacji Narodowej, w uznaniu zasług za zaangażowanie w powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (28.06.1999).
 12. Jerzy Zdrada - podsekretarz stanu MEN, w uznaniu zasług za zaangażowanie w powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (28.06.1999).
 13. ks. dziekan Władysław Drewniak, Za odważną działalność, obronę wolności, godności i praw człowieka w czasie stanu wojennego, oraz za długoletnią pracę z młodzieżą i kształtowanie postaw patriotycznych a także pełną oddania posługę duszpasterską (13.12.1999).
 14. Ojciec święty Jan Paweł II, (3.04.2000) w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i świata, za zaszczepianie nadziei i podkreślanie tożsamości narodu polskiego, zbudowanego na fundamencie autentycznej wiary, oraz za obronę życia, solidarności i pokoju.
 15. Stanisław Zając - Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za promocję miasta Jarosławia w kraju i poza jego granicami, nawiązanie współpracy międzyregionalnej a także osobiste zaangażowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z pozyskiwaniem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz rozwojem naszego miasta i regionu (15.05.2000 r.).
 16. dr Istvan Kovacs - Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie za całokształt działań i inicjatyw w rozwijaniu współpracy polsko-węgierskiej oraz osobiste zaangażowanie w przekazywanie faktów historycznych ze szczególnym uwzględnieniem udziału Polaków w Węgierskiej Wiośnie Ludów a także ufundowanie kopijnika poświęconego płk Leonowi Czechowskiemu w Jarosławiu (25.02.2002 r.).
 17. Robert Korzeniowski - polski lekkoatleta, chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski i świata, długoletni mieszkaniec Jarosławia, wybitny sportowiec przekazujący pozytywne wzorce wychowawcze młodzieży, za całokształt działań i inicjatyw służących promocji miasta i środowisk Jarosławia (22.09.2003).
 18. Bogusław Nizieński - sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, za wybitne osiągnięcia i aktywność na rzecz Jarosławia. Jako szesnastoletni chłopak wstąpił do AK do plutonu Władysława Koby, brał czynny udział w bitwach pod Szówskiem, był łącznikiem w pięciodniowej bitwie o Jarosław. Po wojnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako prawnik zaangażowany w tworzenie Solidarności na początku lat osiemdziesiątych XX w.  Rzecznik Interesu Publicznego (29.06.2009).
 19. Ján Ďurovčík -  przez dwie kadencje, pełnił funkcje Zastępcy Burmistrza Miasta Michalovce, radny IV kadencji Rady Miejskiej za całokształt działań i inicjatyw w rozwijaniu współpracy polsko-słowackiej oraz za promocję Jarosławia i jego osiągnięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych na Słowacji (03.10.2011).
 20. Viliam Zahorčák - od 2006 roku burmistrz Michaloviec na Słowacji   w uznaniu zasług w zakresie promocji osiągnięć miasta Jarosławia w obszarach m.in. infrastruktury miejskiej, edukacji,  kultury, turystyki oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy bilateralnej Jarosław - Michalovce (03.10.2011).
 21. Kazimierz Michalski - żołnierz, emigrant, przyjaciel młodzieży, za piękne wcielenie w życie idei, że „człowiek nie urodził się sobie", za wspieranie jarosławskiej oświaty, za udzielanie materialnej pomocy uzdolnionej młodzieży, za serce okazałe macierzystej szkole - I Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu (12.12.2011).
 22. Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski w uznaniu zasług za całokształt duszpasterskiej pracy dla dobra Kościoła Powszechnego, Archidiecezji Przemyskiej i Miasta Jarosławia. Za nieugiętą działalność na rzecz prawdy, sprawiedliwości oraz nieustanną duchową i osobistą obecność w Jarosławiu, wieloraką pomoc w rozwiązywaniu problemów miasta ( 29.12.2011).
 23. Jordi Savall - hiszpański muzyk, kompozytor, jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki dawnej w uznaniu artystycznych dokonań na skale międzynarodową oraz rozsławianiu muzyki dawnej i miasta Jarosławia (30.01.2012). 
 24. prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak - wybitny naukowiec, rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki „w uznaniu dla znaczących osiągnięć na polu nauki oraz za działalność na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia i współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (28.12.2012).
 25. prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec -  wybitny lekarz, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego „w uznaniu dla znaczących osiągnięć na polu nauki oraz za ofiarną, niezwykle życzliwą pomoc udzielaną pacjentom" (28.12.2012).
 26. Marcel Pèrès -  francuski muzykolog, kompozytor, jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki dawnej „w uznaniu artystycznych dokonań na skalę międzynarodową oraz rozsławianiu muzyki dawnej i Miasta Jarosławia" (24.06.2013).
 27. prof. zw. dr hab. n. wet. Paweł Sysa - wybitny naukowiec, współzałożyciel Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia „za całokształt działań służących promocji miasta Jarosławia w kraju i za granicą" (29.05.2014).

 28. Tomasz Wieczorkiewicz - honorowy członek Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia „za osobiste zaangażowanie w upowszechnianiu i utrwalaniu historii Jarosławia, szczególnie tej związanej z Jego ojcem gen bryg. Wacławem Wieczorkiewiczem oraz pomoc materialną i wsparcie dla wielu inicjatyw związanych z utrwaleniem dziedzictwa duchowego i materialnego Jarosławia" (18.08.2014).
 29. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska - wybitny lekarz, Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli „w uznaniu dla znaczących osiągnięć na polu nauki oraz za ofiarną, niezwykle życzliwą pomoc udzielaną pacjentom" (13.10.2014).
 30. doc. dr. hab. Stanisław Sobocki - wybitny chirurg, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia II i III kadencji, „za długoletnią i wytężoną pracę na rzecz ratowania ludzkiego życia, wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, a także aktywną działalność społeczną w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia" (27.04.2015).
 31. Zygmunt Strenczak - wybitny działacz Związku Sybiraków, autor książek opisujących losy Polaków mieszkających na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej „za znaczący wkład w rozwój miasta Jarosławia w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia" (30.10.2015).
 32. Mieczysław Święcicki - wybitny artysta, współptwórca Piwnicy pod Baranami „w uznaniu artystycznych dokonań na skalę międzynarodową oraz okazywane przywiązanie do Jarosławia - miasta swojego dzieciństwa" (22.02.2016).
 33. Bogdan Zając - II trener Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, sportowiec, wychowanek Jarosławskiego Klubu Sportowego, który w rodzinnym mieście przeszedł wszystkie szczeble edukacji piłkarskiej od trampkarza do seniora stając się podporą drużyny. Tutuł otrzymał „w uznaniu sportowych i trenerskich osiągnięć, jak również postawę, która powinna stanowić wzór dla młodzieży" (28.11.2016).
 34. dr hab. Jacek Ścibor - prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, wybitny artysta i pedagog związany z jarosławskim środowiskiem muzycznym „w uznaniu artystycznych dokonań na skalę międzynarodową oraz za propagowanie muzyki w rodzinnym mieście i współpracę z instytucjami kulturalnymi Jarosławia" (27.04.2017).