Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2009 » Inwestycje własne 2009
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Inwestycje własne 2009

RATUSZ

  • REMONT ELEWACJI WSCHODNIEJ, ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

W 2009 roku zakończono kolejny etap prac związanych w remontem elewacji ratusza. Przywrócone zostały właściwe parametry techniczne obiektu. Renowacja detali architektonicznych, konserwacja tarcz zegarowych i orła na wieży, konserwacja stolarki drzwiowej i ślusarki wzbogaciła jego walory estetyczne. Wymienione zostały również obróbki blacharskie, wprowadzone okładziny kamienne na balkonie, lampy przy wejściach. W następnym roku - po pracach izolacyjnych fundamentów - partia cokołowa obłożona zostanie płytami z piaskowca.

Wartość zadania: 874.465,34
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 200.000 zł
Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 250.000 zł

 

  • IZOLACJA FUNDAMENTÓW

Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem i izolacją pionową murów fundamentowych wraz z rozbiórką istniejącego wokół ratusza kanału. Podstawowym celem jest likwidacja przyczyn zawilgocenia. Zakres prac w 2009 roku objął fundamenty wzdłuż elewacji północnej i wschodniej.

Wartość zadania: 156.019.97

Ratusz - w trakcie prac remontowych
Ratusz - w trakcie prac remontowych
Ratusz po renowacji
Ratusz po renowacji
Fot. Jadwiga Stęchły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. PIOTRA SKARGI przy ul. Spytka 2

(wzniesiona w 1855 r. jako Szkoła Ludowa Męska)

 

  • REMONT ELEWACJI

Remont elewacji obejmował skucie tynków zniszczonych i odspojonych od podłoża, likwidację pęknięć ścian, wzmocnienie, uzupełnienie tynków i ich malowanie, wymianę obróbek blacharskich, wprowadzenie okładziny cokołowej z kamienia.

Wartość zadania: 439.718 zł 

Dotacja WKZ: 60.000 zł

Elewacja frontowa po renowacji
Elewacja frontowa po renowacji
Widok z Pl. ks. Piotra Skargi
Widok z Pl. ks. Piotra Skargi
Przed ...
Przed ...
... i po remonie | Fot. Jadwiga Stęchły
... i po remonie
Fot. Jadwiga Stęchły

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI przy ul. 3. Maja

(wniesione w 1912 jako budynek Szkoły Ludowej Żeńskiej)

 

  • REMONT ELEWACJI

Remont elewacji  obejmował skucie tynków zniszczonych, odspojonych od podłoża i spękanych, likwidację pęknięć ścian i ich  wzmocnienie, uzupełnienie tynków i malowanie, wymianę obróbek blacharskich, wprowadzenie okładziny cokołowej z kamienia.

Wartość zadania: 466.786,97 zł

Dotacja WKZ: 80.000 zł

Przed renowacją...
Przed renowacją...
Po pracach remontowo-konserwatorskich
Po pracach remontowo-konserwatorskich
Przed...
Przed...
...i po remoncie | Fot. Jadwiga Stęchły
...i po remoncie
Fot. Jadwiga Stęchły

 

POMNIK WALK I MĘCZEŃSTWA przy ul. Słowackiego 

 

  • REMONT POMNIKA I KONSERWACJA SGRAFITTA NA ELEWACJI KAMIENICY SŁOWACKIEGO 24

Przeprowadzone prace przy pomniku obelisku i mapie powiatu jarosławskiego z miejscami zbrodni hitlerowskich, wykonanej w tech. sgraffita na ścianie szczytowej eklektycznej, zabytkowej kamienicy Słowackiego 24 - to hołd oddany poległym w czasie II wojny światowej. Prace objęły także wykonanie i montaż nowej tablicy memoratywnej z brązu o treści: //PAMIĘCI/ OBROŃCÓW OJCZYZNY,/ KTÓRZY ODDALI ŻYCIE/ NA ZIEMI JAROSŁAWSKIEJ/ W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ./ SPOŁECZEŃSTWO JAROSŁAWIA/ 1 WRZEŚNIA 2009//

Wartość zadania - łącznie: 62.854,22

Ściana szcytowa amienicy przy ul. Słowackiego 24 z mapą powiatu jarosławskiego - miejscami zbrodni hitlerowskich
Ściana szcytowa amienicy przy ul. Słowackiego 24 z mapą powiatu jarosławskiego - miejscami zbrodni hitlerowskich
Po pracach konserwatorskich
Po pracach konserwatorskich
Pomnik przed ...
Pomnik przed ...
...i po remoncie | Fot. Jadwiga Stęchły
...i po remoncie
Fot. Jadwiga Stęchły

 

KONSERWACJA POMNIKA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ PRZY ul. Jana Pawła II

   

Pomnik z figurą Matki Bożej Niepokalanej został wykonany w pracowni rzeźbiarskiej Józefa Kuleszy z Krakowa. Pomnik ufundowano 1904 r. z inicjatywy Komitetu  Mariańskiego  w  Jarosławiu,  w  50.  rocznicę  ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. W roku 2009 przypadła 105 rocznica wzniesienia pomnika  i  155 ogłoszenia wspomnianego dogmatu. 

 

W ramach zadania wykonano pełną konserwację - techniczną i estetyczną - obiektu oraz nowe ogrodzenie wokół pomnika, w nawiązaniu do oryginalnego zachowanego na przekazach ikonograficznych z początku XX wieku.

Wartość zadania:  44. 600 zł

Karta pocztowa ze zb. Muzeum Kamienica Orsettich z widokiem na pomnik Niepokalanej - pocz. XX w.
Karta pocztowa ze zb. Muzeum Kamienica Orsettich z widokiem na pomnik Niepokalanej - pocz. XX w.
Pomnik Matki Bożej przed pracami konserwatorskimi
Pomnik Matki Bożej przed pracami konserwatorskimi
Figura Niepokalanej po konserwacji
Figura Niepokalanej po konserwacji
Fot. Jadwiga Stęchły

 

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA SYSTEMU FORTYFIKACYJNEGO PRZY UL. GRODZKIEJ

 

Brama Krakowska - dawna brama miejska z ok. poł. XVI wieku, obecnie zachowana w partii piwnic, górne jej kondygnacje zostały rozebrane w XVIII wieku. Istniejąca część nadziemna Bramy została wykonana w latach 70-tych XX wieku w związku z planem jej rekonstrukcji. Na zachód od Bramy zachowany jest fragment murów kurtyny zachodniej wraz z fosą i wałem.

Koncepcja zagospodarowania wskazanego obszaru stanowi podstawę do rozpoczęcia dyskusji na temat sposobu ożywienia wskazanego obszaru - niezwykle ważnego w przestrzeni urbanistycznej miasta. Przewiduje ona m.in. wprowadzenie platformy w obszarze międzymurza ze schodkami prowadzącymi do fosy oraz toalet, wprowadzenie gastronomii w tym obszarze, wytyczenie ścieżki edukacyjno - rekreacyjnej w ciągu wału, wprowadzenie ekspozytorów obrazujących historię miasta, odpowiednie oświetlenie obiektów. Jednakże fundamentem realizacji zamierzenia pozostaje remont i konserwacja Bramy Krakowskiej oraz murów ulegających stopniowej destrukcji.

Wartość zadania  -   47.580 zł

Łącznie z  koncepcją zadanie objęło:

- inwentaryzację wiedzy konserwatorskiej i architektonicznej dotyczącej bramy krakowskiej i murów wraz z najbliższym otoczeniem,

- ekspertyzę oceniającą trwałość obiektów będących przedmiotem zamówienia,

- program prac konserwatorskich dla tych obiektów,

Brama Krakowska z ul. Grodzką i dawnym Przedmieściem Krakowskim | Fot. Ludwik Biernacki
Brama Krakowska z ul. Grodzką i dawnym Przedmieściem Krakowskim
Fot. Ludwik Biernacki
Kurtyna zachodnia murów obronnych przy Bramie Krakowskiej
Kurtyna zachodnia murów obronnych przy Bramie Krakowskiej
Brama Krakowska | Fot. Jadwiga Stęchły
Brama Krakowska
Fot. Jadwiga Stęchły

RYNEK 5a i 6 - MUR GRANICZNY

 

- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu muru granicznego pomiędzy posesjami
Rynek 5a i 6
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania podwórza kamienicy Rynek 5a

W związku z  zawaleniem się muru pomiędzy posesjami Rynek 5a i 6 opracowano projekt, który obejmuje:

- niwelację terenu posesji Rynek 5a - dz. nr 2440/13 i 2440/14,

- rozbiórkę magazynu i betonowego zbiornika na wodę zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie muru granicznego,

- remont i odtworzenie muru granicznego z cegły ceramicznej pełnej (nie tynkowanej) z wykończeniem korony muru dachówką ceramiczną karpiówką,

- wykonanie furtki w murze pomiędzy sąsiadującymi posesjami.

Przedstawiona koncepcja zagospodarowania podwórza Rynek 5a porządkuje wewnętrzną przestrzeń posesji, proponuje oficynową zabudowę, murowaną bramę wjazdową i porfirową nawierzchnię - dostosowane do  

zabytkowego charakteru i renesansowego układu urbanistycznego miasta.  

Wartość zadania: 12.000 zł

Wjazd na podwórze posesji Rynek 5a
Wjazd na podwórze posesji Rynek 5a
Podwórze posesji Rynek 6 | Fot. Jadwiga Stęchły
Podwórze posesji Rynek 6
Fot. Jadwiga Stęchły

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH KAPLICZKI PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ

 

Opracowana dokumentacja dla kapliczki obejmuje:

-   wyniki badań  stratygraficznych  warstw malarskich na kapliczce,

-  program prac remontowo-konserwatorskich wraz z inwentaryzacją budowlaną kapliczki,

-  program prac konserwatorskich do rzeźb z kapliczki: św. Jana Nepomucena, Matki Bożej i Chrystusa Ukrzyżowanego,

-   dokumentację kosztorysową.                        

Wartość zadania:   3. 000 zł

Kapliczka przy uliy prowadzącej do benedyktyńskiego opactwa
Kapliczka przy uliy prowadzącej do benedyktyńskiego opactwa
Rzeźby z kapliczki | Fot. Jadwiga Stęchły
Rzeźby z kapliczki
Fot. Jadwiga Stęchły

KONSERWACJA NAGROBKÓW NA TERENIE STAREGO CMENTARZA

 

Prace konserwatorskie wykonane przy nagrobkach na jarosławskim Starym Cmentarzu w roku 2009 objęły pięć obiektów, które konserwowane były  w latach ubiegłych. Z uwagi na niszczące działanie czynników atmosferycznych i fizyko-chemicznych wymagały one ponownej interwencji konserwatorskiej.

Pomniki poddane konserwacji:

  • 1. Pomnik nagrobny Brygidy z Juśkiewiczów Modrzejowskiej, sygn. Anton Schimser, 1 poł. XIX w.
  • 2. Pomnik nagrobny Rodziny Seeligmannów i Chromych, 1 poł. XIX w.
  • 3. Pomnik nagrobny Jana Kamińskiego, 1 poł. XIX w.
  • 4. Pomnik nagrobny Adeliny de Pielak Wapińskiej, 2 poł. XIX w.
  • 5. Pomnik nagrobny Józefy z Jaroszów Wegemann, 2 poł. XIX w.

 

Zakres wykonanych prac:

- oczyszczenie ze szkodliwej mikroflory oraz brudu,

- likwidacja rys i spękań,

- uzupełnienie złuszczonych lub oderwanych fragmentów,

- dezynfekcja,

- impregnacja wzmacniająca elementów osłabionych,

- hydrofobizacja powierzchni,

- scalenie kolorystyczne.

wartość zadania: 10.000 zł

Pomniki Stanisława Kamińskiego (po lewej) oraz Seligmannów i Chromych
Pomniki Stanisława Kamińskiego (po lewej) oraz Seligmannów i Chromych
Pomnik nagrobny Brygidy Modrzejowskiej
Pomnik nagrobny Brygidy Modrzejowskiej
Pomnik nagrobny Józefy Wegemann
Pomnik nagrobny Józefy Wegemann
Pomnik nagrobny Adeliny Wapińskiej | Fot. Zbigniew Zięba
Pomnik nagrobny Adeliny Wapińskiej
Fot. Zbigniew Zięba