Inwestycje własne 2011

PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE
PLANOWANE DO WYKONANIA W ROKU 2011


KONSERWACJA NAGROBKÓW NA TERENIE NOWEGO CMENTARZA
Kolejnym pomnikom nagrobnym przywrócony zostanie właściwy stan techniczny i estetyczny wygląd.
W roku 2011 przewiduje się wykonanie prac remontowo-konserwatorskich nagrobka Lucjana Baekera - architekta, pierwszego dyrektora c.k. Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Jarosławiu oraz prac remontowych nagrobka Marii i Mikołaja Jaremkiewiczów (etapI).

Nagrobek Jaremkiewiczów przed pracami konserwatorskimi
Nagrobek Jaremkiewiczów przed pracami konserwatorskimi
Nagrobek Lucjana Baekera przed pracami konserwatorskimi
Nagrobek Lucjana Baekera przed pracami konserwatorskimi

REMONT KONSERWATORSKI KAPLICZKI PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ

WRAZ Z KONSERWCJĄ RZEŹB św. Jana Nepomucena i Matki Bożej.

Prace remontowe kapliczki stanowią kontynuację robót rozpoczętych w roku ubiegłym.
Ponadto obejmą pełną konserwacją rzeźb stanowiących wyposażenie kapliczki.

 

Rzeźba św. Jana Nepomucena - przed konserwacją.
Rzeźba św. Jana Nepomucena - przed konserwacją.
Figura Matki Bożej - przed konserwacją.
Figura Matki Bożej - przed konserwacją.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65