Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2012 » Inwestycje własne 2012
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Inwestycje własne 2012

BRAMA KRAKOWSKA

Zadanie: Opracowanie projektu technicznego remontu Bramy Krakowskiej oraz części kurtyny zachodniej fortyfikacji miejskich przy ul. Lubelskiej.

Do podjęcia remontu bramy skłania zły stan techniczny obiektu i postępująca w szybkim tempie degradacja substancji zabytkowej. Projekt wraz z kosztorysem, poprzedzony badaniami mającymi na celu rozpoznanie sposobu posadowienia murów bramy, będzie podstawą do dalszych działań, w tym ubiegania się o środki zewnętrzne przeznaczone na ochronę dziedzictwa kulturowego.

Brama Krakowska - to dawna brama miejska z ok. poł. XVI w.,  przedstawia niezwykle cenne wartości historyczne, naukowe i walory zabytkowe, stanowi ważny element przestrzeni urbanistycznej naszego miasta.

Brama Krakowska, widok na zachodnią ścianę. | Fot. J. Stęchły (6)
Brama Krakowska, widok na zachodnią ścianę.
Fot. J. Stęchły (6)
Fragment zachodniej kurtyny murów.
Fragment zachodniej kurtyny murów.

KONSERWACJA ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW

Zadanie: Wykonanie usług remontowo-konserwatorskich zabytkowych pomników nagrobnych na Starym i Nowym Cmentarzu.

Przedmiotem tegorocznych prac będzie pomnik nagrobny n.n. osoby z figurą Anioła Stróża na terenie Starego Cmentarza. Jest to jedyne na jarosławskich cmentarzach tego typu przedstawienie figuralne.

Figura Anioła Stróża, stan przed konserwacją.
Figura Anioła Stróża, stan przed konserwacją.

DOLNY MUR OPOROWY OPACTWA BENEDYKTYŃSKIEGO WZDŁUŻ UL. PODGÓRZE

Zadanie: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego przy ul. Podgórze w Jarosławiu.

Dolny mur oporowy opactwa benedyktyńskiego, stanowiący wraz ze skarpą własność Gminy Miejskiej Jarosław, wykazuje zły stan zachowania na kilku odcinkach. Liczne spękania, rozwarstwienia, ubytki powstałe podczas ostatnich miesięcy skłaniają do podjęcia prac, by nie doszło do awarii lokalnych partii muru. W celu właściwego postępowania koniecznym jest sporządzenie ekspertyzy, która m. in. określi rodzaj i kolejność robót niezbędnych do wykonania.

Mury wokół opactwa benedyktyńskiego.
Mury wokół opactwa benedyktyńskiego.
Fragment dolnego muru oporowego.
Fragment dolnego muru oporowego.