Jan Durovcik

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Jan Durovcik - radny Rady partnerskiego Miasta Michalovce na Słowacji nieprzerwanie od 1991 r. Jest absolwentem wydziału eksploatacyjno-ekonomicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Nitrze. Przez dłuższy czas zajmował się pracą badawczą. W roku 1985 uzyskał stopień naukowy doktora. Całe życie spędził na Zemplínie i w Michalovcach. Niemal od początku współpracy z Jarosławiem, która oficjalnie rozpoczęła się w 1998 r., aż do grudnia 2006 r. pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Michaloviec. Michalovce - to 40-tysięczne miasto leżące nad rzeką Laborec, o zbliżonej do Jarosławia historii, tradycji, a nawet podobnym herbie. Znakiem przyjaźni obu miast są nazwy ulic: "Jarosławska" w Michalovcach i "Michalovska" w Jarosławiu. Jan Durovcik zawsze był "prawą ręką" Primatora. Każdy dzień rozpoczyna bardzo wcześnie spacerując po mieście, by sprawdzić, czy wszystko jest w należytym porządku. Znany jest z twórczych projektów i pomysłów inwestycyjnych. Ma wielu przyjaciół, do których w sposób szczególny zalicza przedstawicieli naszego miasta. Troszczy się o młodzież, która w ramach współpracy międzynarodowej spędza wakacje na Słowacji. Dzięki zaangażowaniu pana Jana Durovcika doskonale rozwija się współpraca ze wszystkimi miastami partnerskimi w Polsce, Czechach, Hiszpanii, na Węgrzech. Od wielu lat wspólnie realizowana jest promocja Jarosławia i Michaloviec podczas Krakowskiego Salonu Turystycznego i Międzynarodowych Targów Turystycznych Slovakiatour w Bratysławie. Ma duże poczucie humoru. Potrafi nawiązać kontakty z każdym człowiekiem.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65