Janina Małek

OŚWIATA

Janina Małek - emerytowana nauczycielka z 40-letnim doświadczeniem pracy w szkołach: w Wietlinie, Ryszkowej Woli, SP 4 i SP 7 w Jarosławiu. Osiągała bardzo wysokie oceny pracy zawodowej. Uczniowie, z którymi pracowała zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Za osobiste zaangażowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania wyróżniona została m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65