Janina Nowak

KULTURA

Janina Nowak - w swoim długoletnim, aktywnym życiu była harcerką, nauczycielką, księgową, działaczką ruchu ludowego, pracownikiem spółdzielczości wiejskiej, przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Jest członkiem Zarządu Związku Emerytów i Rencistów, Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia i koła "Radia Maryja przy kościele Trójcy Świętej.

Za swoją działalność otrzymała Srebrną i Złotą Odznakę Centralnej Rady Spółdzielczości, Medal 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej, Srebrny Krzyż zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę za szczególne Zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Znana jest z zainteresowań artystycznych, literackich, historycznych i religijnych.

Pani Janina Nowak to osoba odznaczająca się społecznikowską pasją, o usposobieniu pełnym ciepła, dobroci, wyrozumiałości, oddana ideałom harcerskim i humanistycznym. Cieszy się powszechnym szacunkiem społeczności jarosławskiej. O jej miłości do Jarosławia i ludzi świadczą liczne wiersze. Potrafi dostrzec uroki architektury, a także zalety znanych osobowości ziemi jarosławskiej.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65