Jarosławy 1994

Wdrażanie metody Marii Montessorii - Albina Kudyba-Madejska

Oświata - Krystyna Filip-Ramocka

Kultura - Zespół Wokalno-Instrumentalny „AD REM"

Ochrona zdrowia - Stanisław Adamik

Ekologia - Ewa Pawlak

Sport - Marek Stokłosa

Rewaloryzacja zabytków - Adam Cisowski

Przedsiębiorczość i inicjatywy społeczne - Niezależne Forum Prywatnego Biznesu

Aktywność społeczna - Waldemar Mikołowicz

Promocja miasta - Henryk Grymuza

Promocja miasta - Jan Aab

Promocja miasta - Romuald Czogała

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65