Jarosławy 1995

Nauka - Wojciech Sobocki

Oświata - Antoni Jarosz

Kultura - Marcin Szczyciński

Aktywność społeczna - Romuald Ostrowski

Sport - Artur Rejment

Twórczość artystyczna - Kazimierz Ivosse

Opieka społeczna - Teresa Wrucha

Rewaloryzacja zabytków - ks. Franciszek Rząsa

Środki masowego przekazu - Radio „Ave Maria"

Promocja miasta - Huta Szkła Jarosław S.A. Wydział Marketingu

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65