Jarosławy 1996

Oświata - Helena Szczepanik

Nauka - Stanisław Sobocki

Opieka społeczna - Krystyna Rajtar

Promocja miasta - ks. Bogdan Prach

Aktywność społeczna - o. Michał Płachta

Kultura - Tomasz Kulesza

Ochrona zdrowia - Zdzisław Kozak

Promocja miasta w dziedzinie oświaty - Ryszard Dyr

Sport - Zespół Piłki Ręcznej Kobiet JKS

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65