Jerzy Czechowicz

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Jerzy Czechowicz jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Obecnie pracuje jako starszy renowator dzieł sztuki. Znany jest w środowisku jarosławskim jako kolekcjoner widokówek, książek, prasy, zdjęć, medali i odznak związanych z naszym miastem. Jest pasjonatem Jarosławia, w którym się urodził, i który jest jego Domem przez duże "D". W Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia pełni funkcję wiceprezesa i przewodniczącego sekcji ochrony zabytków. Jako człowiek niezwykle czynny, sumienny i bezinteresowny zorganizował wiele wystaw i odczytów popularyzujących historię i teraźniejszość Jarosławia. Na uwagę zasługuje jego niezmierna życzliwość, ujmujący sposób bycia, a także skromność i bezinteresowność. Odznaczony Srebrną Odznaką Prac Konserwacji zabytków oraz medalem Zasłużonego Działacza Kultury.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65