JKS: Uchwały i Zarządzenia

Uchwała z dnia 23 października 2017 r.

Uchwała z dnia 23 października 2017 r. ws. przyjęcia Programu „Jarosławska Karta Seniora".

Zarządzenie z dnia 22 listopada 2017 r.

Zarządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. ws. określenia wzoru „Jarosławskiej Karty Seniora".
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65