Kazimierz Piotrowicz

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

ppłk dypl. Kazimierz Piotrowicz - absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Przeszedł różne szczeble wojskowej kariery zawodowej pracując na terenie całej Polski m in. w 3 Brygadzie Artylerii w Biedrusku, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i 23 Brygadzie Artylerii w Zgorzelcu. Przez niespełna 10 lat był starszym oficerem artylerii korpusu Powietrzno Zmechanizowanego Krakowskiego Okręgu Wojskowego.

W 2001 r. przybył do Jarosławia i objął stanowisko Dowódcy 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. W międzyczasie ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Za swoją sumienną i rzetelną służbę został odznaczony brązowym i srebrnym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz brązowym i srebrnym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Dzięki jego staraniom Garnizon Jarosław został utrzymany. Jego pasją życiową jest kultywowanie dawnych tradycji wojskowych. Laureat działa nie tylko aktywnie w sferze zawodowej ,w środowisku wojskowym ale znany jest również z działalności kulturalnej, charytatywnej i społecznej na rzecz lokalnego środowiska.

Do jego zainteresowań należą: fotografika, literatura, historia oraz żeglarstwo.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65