Komisje Rady

Komisja Rewizyjna Rady Miasta

1. Marian Janusz - Przewodniczący

2. Jolanta Korbut

3. Michał Muzyczka

4. Korneliusz Polit

5. Antonii Lotycz

6. Bożena Łanowy

7. Grażyna Prząda

8. Mariusz Walter

9. Jacek Marian Hołub

Komisja Budżetowa Rady Miasta 

1. Wacław Spiradek - Przewodniczący

2. Marian Janusz

3. Jolanta Korbut

4. Piotr Kozak

5. Antoni Lotycz

6. Bożena Łanowy

7. Szczepan Łąka

8.  Michał Muzyczka

9. Jarosław Pagacz

10. Korneliusz Polit

11. Tadeusz Słowik

12. Janusz Szkodny

13. Mariusz Walter

14. Marian Żołyniak

Komisja Oświaty Rady Miasta

1. Antoni Lotycz - Przewodniczący

2. Marian Janusz

3. Jolanta Korbut

4. Bożena Łanowy

5. Szczepan Łąka

6. Jarosław Pagacz

7. Korneliusz Polit

8. Grażyna Prząda

9. Mariusz Walter

10. Agnieszka Wywrót

11. Elżbieta Zabłocka

Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta

1. Mariusz Walter - Przewodniczący

2. Jacek Marian Hołub

3. Jolanta Korbut

4. Piotr Kozak

5. Andrzej Lichończak

6. Antoni Lotycz

7. Bożena Łanowy

8. Michał Muzyczka

9. Korneliusz Polit

10. Tadeusz Słowik

11. Janusz Szkodny

12. Agnieszka Wywrót

13. Marian Żołyniak

Komisja Zdrowia, Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Naturalnego Rady Miasta 

1. Grażyna Prząda - Przewodnicząca

2. Jacek Marian Hołub

3. Jolanta Korbut

4. Andrzej Lichończak

5. Antoni Lotycz

6. Bożena Łanowy

7. Korneliusz Polit

8. Agnieszka Wywrót

9. Elżbieta Zabłocka

11. Tadeusz Słowik 

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta 

1. Bożena Łanowy - Przewodnicząca

2. Jacek Marian Hołub

3. Jolanta Korbut

4. Piotr Kozak

5. Szczepan Łąka

6. Michał Muzyczka

7. Korneliusz Polit

8. Grażyna Prząda

9. Tadeusz Słowik

10. Wacław Spiradek

11. Mariusz Walter

Komisja Główna Rady Miasta

1. Jolanta Korbut - Przewodnicząca

2. Szczepan Łąka

3. Jarosław Pagacz

4. Andrzej Pieszko

5. Tadeusz Słowik

6. Janusz Szkodny

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta 

1. Jolanta Korbut

2. Antoni Lotycz

3. Michał Muzyczka

4. Korneliusz Polit

5. Grażyna Prząda

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65