Krzesław Stokłosa

NAUKA

prof. zw. dr hab. Krzesław Stokłosa - pełni funkcję prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. Wybitny naukowiec i dydaktyk, ogólnie szanowany przez władze samorządowe, społeczność akademicką i lokalną. Autor wybitnych prac i redaktor naukowy książek wydanych z okazji konferencji organizowanych w Jarosławiu, opiekun studentów PWSZ, a równocześnie twórca i inspirator Koła Naukowego w naszym mieście. Jest inicjatorem autorskich programów nauczania w szkołach średnich z dostosowaniem ich do późniejszego kształcenia na etapie studiów. Członek Francuskiego Towarzystwa Naukowego oraz Chemicznego Towarzystwa Francuskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako miłośnik gór zdobył Złotą Wielką Odznakę PTTK. Jego pasją jest służba nauce.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65