Ks. Prałat Andrzej Surowiec

KULTURA

Ksiądz Prałat Andrzej Surowiec - Proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla, Kapelan Wojska Polskiego, Członek Rady Nadzorczej Fundacji Uniwersyteckiej Stalowa Wola, współorganizator filii KUL, Szkoły Bankowej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Stalowej Woli. Prezes Wojewódzkiego Związku Katolickich Klubów Sportowych. Wiceprezes Centralnego Związku Dzieła Kolpinga w Polsce. Założyciel Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Jarosławiu, Parafialnego Klubu Sportowego (Kolping - Jarosław), Ośrodka Rekolekcyjno- Rekreacyjnego w Heluszu. Organizator świetlicy socjoterapeutycznej w Jarosławiu oraz inicjator powstania 6 świetlic w Polsce i 2 na Litwie. Założyciel Katolickiego Centrum Kultury. Prowadzi szeroką, ożywioną działalność kulturalną. Organizator wielu koncertów, wystaw, imprez charytatywnych, festiwali piosenki religijnej. Założyciel klubu muzycznego Barka oraz nowej kawiarenki. Otrzymał 5 odznaczeń wojskowych, odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznakę "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia" oraz oznakę Zasłużony dla Kultury Fizycznej. Dwukrotny laureat nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia. Wyróżniony zaszczytnym tytułem " Człowiek Roku" 2001 oraz " Proboszcz Tysiąclecia". W tym roku nominowany do nagrody TOTUS 2003 przyznawanej przez fundację "Dzieło Nowe Tysiąclecia".

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65