Ks. prałat Władysław Janeczko

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Ks. prałat Władysław Janeczko - większą część życia - bo aż 36 lat - jest duszpasterzem Jarosławia. Święcenia kapłańskie przyjął 1962 r. Pracował w parafiach w Niechobrzu, Frysztaku, Straszydle, Woli Strzyżowskiej i Chmielniku. Jest niekwestionowanym autorytetem dla jarosławian. Jako katecheta Szkoły Podstawowej Nr 4, Technikum Budowlanego i Drogowo - Geodezyjnego wychował wiele pokoleń młodzieży. Przykład jego życia, wiary i poświęcenia Bogu rozbudza powołania do służby kapłańskiej i zakonnej, w której młodzi ludzie chcą być przewodnikami na niełatwych drogach współczesnego świata. Tytuł prałata kolegiaty jarosławskiej otrzymał od ks. abpa Józefa Michalika - Metropolity Przemyskiego. Ks. prałat jest człowiekiem wielkiego serca, a przy tym cichy, nie narzucający się i pokorny. Pielęgnuje i podtrzymuje tradycje kolegiaty pw. Bożego Ciała - jednej z najstarszych parafii w naszym mieście. Wspierał w posłudze duszpasterskiej najpierw ks. Bronisława Filę, potem ks. Aleksandra Kustrę, a obecnie służy radą i pomocą nowemu proboszczowi - ks. Marianowi Bocho. Głównym zainteresowaniem ks. prałata Janeczki jest człowiek, któremu z ochotą niesie pomoc duchową i materialną. Jest zawsze do dyspozycji osób potrzebujących.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65