Marian Janusz

NAUKA

Marian Janusz - jest wieloletnim nauczycielem matematyki w szkołach średnich i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu. W latach 1976-1981 pełnił funkcję dyrektora Technikum Drogowo-Geodezyjnego, a od 1990 do 1992 r. był dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Jarosławiu. W latach 2005-2007 był rzecznikiem prasowym jarosławskiej uczelni.  

Pan Marian Janusz jest wnioskodawcą utworzenia w 2006 r. Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu. Zorganizował od podstaw tę formę dokształcania i obecnie kieruje jego działalnością jako pełnomocnik rektora. Ponad trzystu słuchaczy UTW ma możliwość aktywnego uczestnictwa w wykładach z nauk humanistycznych, technicznych, medycznych, religioznawstwa oraz w spotkaniach dotyczących aktualnych wydarzeń w polityce. Przy Uniwersytecie działa dwadzieścia kół i sekcji zainteresowań z zakresu informatyki, języków obcych, gimnastyki w wodzie, siłowni, muzykoterapii, tańca towarzyskiego, turystyki, muzyki, filmu, czy malarstwa.

W poprzedniej kadencji samorządowej 2002-2006 pan Marian Janusz był przewodniczącym Rady Miasta Jarosławia, a od 6 lat jest radnym.

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, a wśród nich Krzyż za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego, Złoty Krzyż Zasługi, medal Edukacji Narodowej, odznakę „Za Zasługi dla Województwa Przemyskiego", złotą odznakę „Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii" oraz dwukrotnie nagrodę ministra oświaty i wychowania.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65