Marian Szarek

AKTYWNOSĆ SPOŁECZNA

Marian Szarek- przedsiębiorca, który systematycznie bezpłatnie dostarcza produkty i wyroby mięsne ze swego zakładu do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu oraz innych instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi (świetlice środowiskowe, Dom Dziecka Nr 1 w Jarosławiu). Placówki te funkcjonuje w dużej mierze dzięki jego hojności i wsparciu, umożliwiając dzieciom spożycie ciepłego posiłku. Niejednokrotnie dla dużej grupy dzieci jest to pierwsze śniadanie albo jedyny ciepły posiłek zjadany w ciągu całego dnia. Podkreślić należy skromność p. Szarka, który pomoc oferowaną naszym dzieciom traktuje jako naturalny odruch serca.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65