Marian Szemraj

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Marian Szemraj - pracuje społecznie w Ośrodku Pomocy Charytatywnej przy Radzie Dzielnicy Nr 1. Dzięki jego zaangażowaniu świetlica dla dzieci z rodzin potrzebujących i patologicznych może funkcjonować sprawnie. Opiekuje się dziećmi, pomaga im w nauce, organizuje coroczne wyjazdy na letni wypoczynek do Czerwonej Woli.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65