Strona główna » Dla Mieszkańców » Bezpieczeństwo » Bezpieczny Jarosław » Monitoring wizyjny
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Monitoring wizyjny

System monitoringu wizyjnego w mieście Jarosławiu powstał w 2000 r. początkowo składał się z 7, a obecnie 15 kamer monitorujących (14 kamer obrotowych oraz 1 kamera stacjonarna). Spośród 15 kamer monitorujących 4 z nich pracują na zasadzie radiowego przesyłu sygnału - są to kamery kolorowe o wysokiej rozdzielczości, umożliwiające prowadzenie obserwacji w różnych warunkach pogodowych i oświatlenia. Swoim zasięgiem system obejmuje newralgiczne pod względem bezpieczeństwa obszary miasta Jarosławia.

Wszystkie kamery posiadają funkcje pracy manualnej (ręczna obsługa przez operatora) oraz tryb pracy automatycznej dzięki czemu istnienje możliwość zaprogramowania toru ruchu kamery, co umożliwia obserwację wybranego obszaru miasta w obrębie pola widzenia kamery.

Sygnał z kamer jest przesyłany do centrum monitoringu w budynku Ratusza gdzie jest rejestrowany przy pomocy rejestratora cyfrowego.

Rejestracja odbywa się w sposób ciągły a zarejestrowany materiał można przeglądać na komputerze obsługującym cały system.

Od miesiąca lutego 2005 r. system kamer monitorujących jest obsługiwany przez 24 godziny na dobę.

Kamery monitorujące rejestrują przypadki naruszania porządku publicznego w mieście oraz sytuacje rażących wykroczeń w zakresie przepisów prawa o ruchu drogowym.

Nagrania z zarejestrowanych zdarzeń są traktowane często jako dowody w sprawach o popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

W miarę posiadanych środków finansowych, system monitoringu wizyjnego będzie stopniowo obejmował kolejne obszary miasta celem zwiększenia bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Centrum Monitoringu wizyjnego

Zdarzenie drogowe – 14.05.2012 r.