Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (161) / 2006 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (161) / 2006

Pismo ze Sztabu Generalnego
Sztab Generalny Warszawa 15.02.2006 r.Burmistrz
Miasta Jarosław
Pan mgr inż. Janusz Dąbrowski
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1

Szanowny Panie Burmistrzu!

Z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej pragnę na wstępie podziękować Panu Burmistrzowi za wyrażoną w piśmie nr BPR-0717/4/2006 z dnia 23.01.2006 r. przychylność i poparcie władz miasta, lokalnych środowisk zawodowych oraz społeczeństwa Jarosławia dla Sił Zbrojnych RP i stacjonujących tam jednostek wojskowych, w tym 14. dywizjonu artylerii rakietowej.

Przedstawiona w treści pisma argumentacja oraz wyrazy troski o rozwój miasta, znajdują pełne zrozumienie i odzwierciedlenie w działaniach Ministerstwa Obrony Narodowej. W podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji i stacjonowania jednostek wojskowych planowane zamierzenia restrukturyzacyjne Sił Zbrojnych RP rozpatrywane są zawsze w aspekcie społecznym - uwzględniającym regionalne uwarunkowania ekonomiczne.

Pragnę nadmienić, że zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w "Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2005 - 2010" założono m.in. racjonalizację struktur organizacyjnych dostosowując je do potrzeb, możliwości i posiadanego sprzętu. Realizując powyższe, w planach zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych RP na 2006 r. zaplanowano m.in. rozformowanie 14. dywizjonu artylerii rakietowej. Jednym z zasadniczych czynników decydujących o ujęciu tego zamierzenia w przedmiotowym planie było wyczerpanie możliwości dalszej eksploatacji zasadniczego uzbrojenia i sprzętu wojskowego posiadanego przez tę jednostkę. Także włączenie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w podporządkowywanie 1. Dywizji Zmechanizowanej wiązało się nieodłącznie z reorganizacją jej jednostek. Resort obrony narodowej wysoko ceni troskę Pana Burmistrza o obronność kraju oraz przywiązanie społeczeństwa jarosławskiego do tradycji wojskowych. Uważam, że rozformowanie 14. dywizjonu artylerii rakietowej nie wpłynie na obniżenie rangi miasta Jarosławia jako garnizonu, gdyż nadal stacjonować w nim będą inne jednostki wojskowe (dywizjon artylerii samobieżnej, bateria artylerii przeciwpancernej), wchodzące w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Należy w tym miejscu nadmienić, że brygada w przyszłości przewidziana jest do wyposażenia w Kołowe Transportery Opancerzone ROSOMAK, a co za tym idzie, będzie poddawana kompleksowej restrukturyzacji mającej na celu jej rozwinięcie i pełne uzawodowienie, w tym również pododdziały dyslokowane w Jarosławiu.

Garnizon ten został sklasyfikowany jako niezbędny dla potrzeb sił zbrojnych, co oznacza, że kompleksy koszarowane będą w dalszym ciągu wykorzystywane przez wojsko.

Mając pełną świadomość, że przesunięcie bądź likwidacja każdej jednostki wojskowej niesie za sobą określone, negatywne skutki dla społeczności lokalnej, chciałbym Pana zapewnić, że wszelkie decyzje dotyczące przyszłej obecności wojska w Jarosławiu będą poprzedzone wnikliwą i rzetelną analizą, z uwzględnieniem interesów miasta i regionu.

Z wyrazami szacunku
cz.p.o. gen. broni Mieczysław Cieniuch
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31