Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (161) / 2006 » Ogłoszenia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (161) / 2006

Zawiadomienie
Rzeszów, 2006-03-07

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
35-959 Rzeszów skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
ŚR.IV-6613/4/06


ZAWIADOMIENIE


Na podst. art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamiam


o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E - 40) Jędrzychowie - Korczowa odcinek od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".
Dokumentacja jest udostępniona do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w pokoju nr 513 a (w godzinach 7.30 - 15.30).
Z up. Wojewody Podkarpackiego
mgr Stanisław Homa
Dyrektor Wydziału Środowiska
i Rolnictwa PUW w Rzeszowie
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31