Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (161) / 2006

Godziny przyjęć Przewodniczących Rady Miasta
MARIAN JANUSZ
Przewodniczący Rady Miasta
przyjmuje
w każdy wtorek
od 10.00 do 14.00.

JAROSŁAW PAGACZ
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia
przyjmuje
w sprawach oświaty i pomocy społecznej
w każdy poniedziałek
od 9.00 do 11.00
oraz w każdy piątek
od 12.30 do 13.00.

WACŁAW SPIRADEK
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia
przyjmuje
w sprawach kultury, sportu
i turystyki
w każdy piątek
od 10.00 do 12.00.

JAN WALTER
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia
przyjmuje
w sprawach gospodarczych
i przestrzegania prawa
w każdą środę
od 13.00 do 15.00.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65