Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (161) / 2006 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (161) / 2006

Walne zebranie jarosławskich krótkofalowców

24.02.06 r. odbyło się I Walne Zebranie reaktywowanego w 2002 r. Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Jarosławiu.

Oficjalnego otwarcia Zjazdu i powitania przybyłych uczestników dokonał Prezes Zbigniew Guzowski SP 8 AUP. Szczególnie serdecznie powitano przybyłego na Zjazd Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców Piotra Skrzypczaka SP 2 JMR. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy był znakomitą okazją do uroczystego wręczenia przez Prezesa Zarządu Głównego PZK Zbigniewowi Guzowskiemu SP 8 AUP "Złotej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Krótkofalowców".

To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Zarząd Główny PZK jak poinformował Prezes ZG PZK przyznane zostało Zbigniewowi SP 8 AUP za ponad 35.letnią przykładną działalność w tworzeniu struktur organizacyjnych Związku i realizowaniu założeń ruchu krótkofalarskiego na terenie miasta i powiatu jarosławskiego oraz za wieloletnią działalność we władzach centralnych Związku. Po spełnieniu wymogów proceduralnych Zjazdu Prezes Oddziału złożył sprawozdanie z dobiegającej końca pierwszej kadencji Zarządu informując, że decyzją Zarządu Oddziału Kolega Piotr Skrzypczk SP 2 JMR za wieloletnią pomoc i wsparcie oraz promowanie działalności jarosławskiego krótkofalarstwa otrzymał tytuł "Honorowego Członka Oddziału Terenowego PZK w Jarosławiu". Uroczystego wręczenia po raz pierwszy nadanego takiego tytułu w imieniu jarosławskich krótkofalowców dokonał Wicestarosta Jarosławski Janusz Kołakowski SQ 8 CMS Członek Oddziału oraz Prezes Zarządu Zbigniew Guzowski SP 8 AUP.

Zbigniew Baryła Prezes Banku Spółdzielczego w Jarosławiu otrzymał Akt Nadania "Honorowego Członka Międzyzakładowego Klubu PZK przy Burmistrzu Miasta Jarosławia", niestety z uwagi na nieobecność zostanie on wręczony w innym terminie. W dalszej części zjazdu zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrali na nowo władze Związku. Prezesem Zarządu ponownie wybrany został Zbigniew Guzowski SP 8 AUP, zastępcą Adam Kalinowski SP 8 GHN, sekretarzem Tadeusz Lewko SP 8 IE, skarbnikiem Krzysztof Guzowski SP 8 RHH, a Benedykt Brodowicz SP 8 IQQ został Członkiem Zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Jarosław Orłowski SP 8 DYR. Prezes Zbigniew Guzowski SP 8 AUP podziękował za zaufanie, przedstawił sposób pracy nowo wybranego Zarządu, a jako cele szczególne podał dalszą integrację jarosławskich krótkofalowców oraz dalszy czynny udział w pracach na rzecz promocji i obronności w strukturach cywilnych miasta i powiatu.

Tadeusz Lewko SP8IE
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31