Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 5 (151) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 5 (151) / 2005

Wystąpienia radnych

Działalność Urzędu Miasta Jarosławia zależy w dużej mierze od poprawnie skonstruowanego budżetu jako źródła do podejmowania obiektywnych decyzji finansowych. Wówczas staje się on narzędziem prawidłowego zarządzania i kształtowania dobrych stosunków międzyludzkich. Projekt budżetu miasta w 2005 r. uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z 25 listopada 2004 r. o finansach publicznych. Na podstawie art.124 ust. 1 pkt 5, wyeliminowane zostały z projektu budżetu wszystkie dochody i wydatki środków specjalnych. Otrzymany w dniu 4 marca 2005 r. uzupełniony projekt budżetu w załączniku nr 7 określa rodzaj zadań budżetowych, zaleconych do wykonania zainteresowanym podmiotom z zachowaniem wymogów wynikających z w/w ustawy. Do pierwotnego projektu budżetu otrzymaliśmy kolejny projekt zawierający poprawki wniesione przez RIO, normy prawne wynikające z nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektóre wnioski Komisji Budżetowej.

W poprawkach do budżetu nie uwzględniono zwiększenia dochodów w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa i w dziale 756 - dochody od osób prawnych. Brak dochodów z tych działów może być przyczyną trudności finansowych w realizacji zadań inwestycyjnych. Zwiększenie wydatków w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest zasadne w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków. W dziale tym nie uwzględniono jednak wniosku Komisji Budżetowej na finansowanie inwestycji kanalizacyjnych przy ul. Dolnoleżajskiej i ul. Jarowej. Przed podjęciem decyzji o uchwaleniu budżetu należałoby ponownie zastanowić się nad zasadnością wniosków w celu przyjęcia ich do realizacji w budżecie.

Brak większych wydatków na finansowanie inwestycji może spowodować zachwianie proporcji między akumulacją, a spożyciem. Przy opracowaniu projektu budżetu nie przewidziano żadnych środków finansowych na wykonanie prac rekultywacyjnych składowiska odpadów komunalnych. Nie możemy być obojętni wobec tej bomby ekologicznej. Duża toksyczność składowanych różnorodnych śmieci powoduje biologiczne wyniszczenie pięknego naturalnego środowiska i liczne schorzenia mieszkańców. Uzupełniający projekt budżetu w stosunku do projektu złożonego w listopadzie przewiduje wzrost prognozowanych dochodów o 6 mln zł i wydatków około 7 mln zł. Planowane wydatki w stosunkowo krótkim czasie niepokojąco wzrosły. Kredyty zaciągane w tym celu w bankach krajowych, z kwoty 5.775.000 zł wzrosły do 8.300.000 zł i nie znajdują pokrycia w dochodach.

W proponowanym projekcie budżetu zaciąganie kredytów zbliża nas do maksymalnie dopuszczalnej wielkości 60 % stopy procentowej spłaty długu. Dla porównania: w roku 2002 stopa procentowa spłaty długu wynosiła 21,15 %, w 2004 r. planowano w 57,19 %. Natomiast stopa procentowa spłat odsetek i rat kredytów w 2002 r. wynosiła 6,93 %, a w 2004 r. planowana była na 8,28 %. Nadanie budżetowi wszystkich cech dobrego budżetu, opracowanego metodą tradycyjną jest trudne. Jedynie wskazana jest nowoczesna metodologia budżetu zadaniowego. Obejmuje ona ekonomiczne i społeczne efekty, rzetelności, uczciwości i większej skuteczności i wydajności działań.

Mieczysław Biliński
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Wiking i magiczny miecz 2D
    10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
    godzina: 16.00
  • Salma w krainie dusz - 2D
    16,17,19,21,22 Lipca
    godzina: 13.30