Nasze wydawnictwa

maj, nr 5 (151) / 2005

Rozmowy z przyjacielem Boga

W dniu 17 marca 2005 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbyły się prelekcje z ojcem Leonem Knabitem - przeorem klasztoru benedyktyńskiego w Tyńcu, wspaniałym kaznodzieją oraz autorem wielu książek. Spotkania prowadzone były w kilku grupach. Pierwsze rozmowy odbyły się z młodzieżą szkolną, temat prelekcji brzmiał "Dojrzewanie, Rozwój, Doskonalenie". Następne spotkanie odbyło się z pedagogami, nauczycielami oraz stowarzyszeniami i organizacjami prawicowymi, gdzie poruszano zagadnienia: "Praca - Twórczość - Powołanie".

Podczas prelekcji ojciec Leon w sposób niezwykle dowcipny i z humorem pokazywał proces wybierania drogi ku temu co dobre, właściwe i prawe. Rozważania dotyczyły, człowieczeństwa i jego przemijania, a także o podważaniu korzeni natury. Ojciec starał się pokazać w jaki sposób polskie społeczeństwo, które wierzy w Boga, może się odnaleźć i być zauważone w Unii Europejskiej. Odwoływał się do postępowania Papieża Jana Pawła II i świadectwa jakie dał Ojciec Święty. Nawiązywał także do postaci Anny Jenke i jej wspaniałej pracy z młodzieżą. Ojciec Leon podczas spotkań mówił także o grzechu i ludziach uwikłanych w jego sidła. Grzech potępił z całą stanowczością, ale nie ludzi grzesznych, których kocha i szanuje. Ojciec Leon uważa, że jest po to aby móc dopomóc ludziom błądzącym, zwraca uwagę na to, by uszanować godność każdego człowieka, pracować nad swoim własnym stylem i własną osobą.

Marta Puńko-Maciałek
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65