Nasze wydawnictwa

maj, nr 5 (151) / 2005

Muzealne Wydarzenie Roku Sybilla 2004
W dniu 18 maja br. w Międzynarodowym Dniu Muzeów w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w dorocznym Konkursie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki na Wydarzenia Muzealne Roku "Sybilla 2004" za osiągnięcia z zakresu wszystkich dziedzin działalności muzealnej, upowszechnienie najlepszych form i metod działalności muzealnej oraz wyrażenie uznania dla autorów i realizatorów najlepszych dokonań muzealnych. Jarosławskie Muzeum Kamienica Orsettich znalazło się w gronie laureatów zdobywając II nagrodę w kategorii - Wystawy przyrodnicze, techniczne i medyczne za zorganizowaną w 2004 roku wystawę "Sztuka fotografii - Jarosławskie Zakłady Fotograficzne w latach 1860 - 1918. Szwajcaria Henryka Góreckiego". Autorami tego przedsięwzięcia byli: starszy kustosz Zofia Bieńkowska, starszy mistrza fotografii Henryk Górecki ora starszy konserwator Agata Woźniak - Ziemkiewicz. Nagroda w postaci dyplomu i kwoty 9. tys. zł. Została odebrana podczas uroczystości przez dyrektora Muzeum w Jarosławiu Jarosława Orłowskiego.
Anna Łuka
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65