Nasze wydawnictwa

maj, nr 5 (151) / 2005

Harmonogram pracy Radnych Rady Miasta Jarosławia w roku bieżącym
Lp. Miesiąc Tematyka
1. 28 luty Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.
2. 7 marzec Podjęcie uchwały budżetowej na 2005 r.
3. 25 kwiecień Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2005 r.
4. 16 maj Ocena działalności Spółek Miejskich
5. 11 czerwiec Uroczysta Sesja z okazji ustanowienia Patronem Miasta Bł. Ojca Michała Czartoryskiego
6. 20 czerwiec Ocena wyników współpracy z miastami partnerskimi
7. 29 sierpień Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego
8. 26 wrzesień Ocena realizacji uchwały budżetowej w I półroczu 2005 r.
9. 24 październik Ocena realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Jarosławia opracowanego na lata 2004 - 201... ze szczególnym uwzględnieniem stanu zaawansowania realizacji budowy składowiska odpadów komunalnych
10. 21 listopad Analiza Statutu Miasta pod kątem ewentualnych zmian wynikających z nowych przepisów oraz dotychczasowego jego stosowania
11. 28 grudzień Przyjęcie uchwały budżetowej na 2006 r.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65