Nasze wydawnictwa

maj, nr 5 (151) / 2005

Galeria Zdjęć
Uroczystość odsłonięcia tablicy prof. K. Skarbowskiego w LO im. M. Kopernika w Jarosławiu. Na zdj. wychowankowie profesora z lat pięćdziesiątych XX w. | Fot. Iwona Międlar
Uroczystość odsłonięcia tablicy prof. K. Skarbowskiego w LO im. M. Kopernika w Jarosławiu. Na zdj. wychowankowie profesora z lat pięćdziesiątych XX w.
Fot. Iwona Międlar
Oficjalne oddanie do użytku 40. mieszkań Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego odbyło 9 maja 2005 r. Na zdjęciu powyżej: od lewej Zastępca Burmistrza Marian Muzyczka, ks. Prałat Aleksander Kustra, Prezes JTBS Krzysztof Sopel, Wicewojewoda Franciszek Woś, Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski. | Fot. Marta Puńko - Maciałek
Oficjalne oddanie do użytku 40. mieszkań Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego odbyło 9 maja 2005 r. Na zdjęciu powyżej: od lewej Zastępca Burmistrza Marian Muzyczka, ks. Prałat Aleksander Kustra, Prezes JTBS Krzysztof Sopel, Wicewojewoda Franciszek Woś, Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski.
Fot. Marta Puńko - Maciałek
Zastępca Burmistrza Miasta Tadeusz Pijanowski, ks. Prałat Andrzej Surowiec, Danuta Dudek, Senator RP Grzegorz Lato, Lidia Myszka - Dziuba podczas jubileuszu 75 lat działalności PeKaO S.A. | Fot. Archiwum  Banku
Zastępca Burmistrza Miasta Tadeusz Pijanowski, ks. Prałat Andrzej Surowiec, Danuta Dudek, Senator RP Grzegorz Lato, Lidia Myszka - Dziuba podczas jubileuszu 75 lat działalności PeKaO S.A.
Fot. Archiwum Banku
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65