Nasze wydawnictwa

maj, nr 5 (151) / 2005

Wojskowe spotkania koleżeńskie

W dniu 16.04.2005 r. odbyło się spotkanie koleżeńskie byłych żołnierzy zawodowych 40. pułku artylerii z okazji 60. rocznicy "Chrztu Bojowego 40.pal". Spotkanie zorganizowała grupa oficerów skupionych w Kole nr 7 im. 40 pal Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP.

Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Przewodniczący Rady Miasta - Marian Janusz - kpt rezerwy na przydziale mobilizacyjnym 40 pa. W spotkaniu uczestniczyli także Dowódca Garnizonu ppłk dypl. Kazimierz Piotrowicz, byli dowódcy 40. pułku artylerii: płk rez. dypl. Stanisław Jędrzejec oraz płk dypl. Henryk Kozyra - aktualnie Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. Obecny był kpt rez. Mgr Zygmunt Mahunik - kier. Wojskowego Klubu Garnizonowego w Jarosławiu.

Spotkanie otworzył i prowadził prezes Koła nr 7 ZBZZ i ORWP - ppłk rez. Mgr Jan Pacuła: "W tym roku mija 11 lat od rozwiązania 40 OMT (pa). W ciągu 49 lat istnienia na trwale wpisał się w dziejach Jarosłąawia. Inicjując spotkanie w 2003 r. przerwaliśmy 9. letni okres milczenia. Planiowaliśmy takie spotkanie w ub.r., w 60. rocznicę powstania pułku. Zabrakło nam jednak determinacji. Dlatego też spotykamy się w dniu dzisiejszym z okazji 60. rocznicy "Chrztu Bojowego". Organizując takie spotkania pragniemy utrzymać więź, jak nas łączyła, ale ponadto pragniemy utrzymywać i upowszechniać tradycje 40 pa w świadomosci społecznej naszego miasta i młodego pokolenia artylerystów". W charakterze gości honorowych w spotkaniu uczestniczyli dwaj najstarsi żołnierze 40. pułku artylerii, którzy zaczynali służbę wojskową w czasie tworzenia się pułku i przeszli szlak bojowy - płk rez. Henryk Kragiel - wstąpił do WP jako ochotnik w 1944 r. (mając 17 lat) do 4. zapasowego pułku piechoty w Białymstoku, a stamtąd do Szkoły Podoficerskiej przy 40. pal w Stanisławowie /koło Białegostoku/. Służył w 40. pa - do lipca 1985 r.(łącznie 41 lat służby) oraz mjr rez. Zbysław Eret - wstąpił do pułku w 1944 r.

Uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pamięć Papieża Jana Pawła II oraz kolegów 40 pal, którzy polegli na polu chwały oraz tych, którzy odeszli na wieczną wartę.

Z okazji spotkania referat wygłosił prezes Koła im. 40 pal - wieloletni żołnierz 40 pa ppłk rez. Jan Pacuła na temat "Historia i tradycje 40. pułku artylerii". Referent poza przedstawieniem faktów historycznych podkreślił, iż 40 pa wyróżniał się wśród innych jednostek, zajmował czołowe miejsca we współzawodnictwie oddziałów i samodzielnych pododziałów artlerii - na szczeblu Okręgu Wojskowego i w całym Wojsku Polskim.

Następnie przedstawiono program artystyczny w wykonaniu artystów i solistów skupionych przy Wojskowym Ośrodku Kultury w Jarosławiu. Program nawiązywał do wydarzeń z przełomu kwietnia i maja 1945 r., a więc wydarzeń kiedy 40 pa wszedł do walki i uczestniczył w dwóch ważnych operacjach II wojny światowej: łużyckiej i praskiej. Po programie artystycznym uczestnicy spotkania przy wspólnym stole wspominali czasy oddane służbie wojskowej. Spotkanie zgromadziło osiemdziesiąt osób.

ppłk rez. mgr Jan Pacuła
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65