Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Oświadczenie Klubu Radnych SLD

Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie!


Do Zarządu Powiatowego i Miejskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Jarosławiu, wpłynął szereg protestów od mieszkańców miasta Jarosławia oraz od podmiotów gospodarczych na decyzję Pana Burmistrza dotyczącą reorganizacji ruchu kołowego w obrębie Starego Miasta a zwłaszcza Rynku.

Zdaniem interweniujących, przeprowadzona reorganizacja ruchu kołowego spowodowała duże szkody wobec podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczo - handlową w obrębie Rynku i Starego Miasta. Przejawia się to spadkiem obrotów i dochodów oraz pogłębieniem ubóstwa rodzin prowadzących działalność gospodarczą.

Pragniemy poinformować Wysoką Radę, że protestujący są w posiadaniu listy około 2000 osób popierających ich stanowisko.

Klub radnych SLD solidaryzuje się z protestującymi mieszkańcami i wnosi o ponowne rozważenie celowości zamknięcia ruchu kołowego w obrębie Rynku. Stwierdzamy, że należy przyspieszyć proces tworzenia miejsc parkingowych celem rozwiązania tego problemu.

Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65