Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Wystąpienia radnych I

Niepokojące zdarzenia 

 

W wyniku transformacji społeczno-ekonomicznej dokonujące się zmiany w kraju grożą widmem utraty zabezpieczenia materialnego, niepewnością jutra, bezradnością i w końcu nadużywaniem alkoholu, nikotyny i narkotyków. Alkoholizm niszczy nasz naród nie tylko moralnie, zdrowotnie, ale i materialnie. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest wzrost alkoholizmu i demoralizacji nieletnich. Liczba przestępstw spowodowanych przez alkoholików stale rośnie, często wchodzą oni w konflikt z prawem. Zwiększa się rozkład moralny tej grupy społecznej.

Niepokojące zdarzenia mają miejsce w Dzielnicy Nr 7 w Jarosławiu. Jest stare powiedzenie "okazja tworzy złodzieja". Nie możemy tolerować tworzenia okazji do pijaństwa, bijatyk, niewłaściwego zachowania się młodzieży, ze szkodą dla niej samej jak i otoczenia. Dobrze, że sprawą tą interesuje się Pa-rafia Rzymsko-Katolicka z Łazów Kostkowskich na czele z ks. Józefem Machajem. Mieszkańcy z ulicy Łazy Kostkowskie i Kamiennej interweniują w sprawie hałaśliwych dyskotek trwających do późnych godzin nocnych w pomieszczeniu pod plandeką przy sklepie znajdującym się w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 9. Pijący alkohol dają zły przykład dzieciom szkolnym kupującym w tym sklepie inne artykuły. Mogą też zaopatrywać się w akohol za pośrednictwem starszych kolegów, a przy okazji mieć dostęp do narkotyków. Urządzanie hałaśliwych dyskotek do późnych godzin nocnych narusza spokój zainteresowanych tą sprawą mieszkańców, wpływa na dewastację otoczenia i rozluźnienie obyczajów dorastającej młodzieży. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego ze szczególną uwagą i troską śledzi przebieg wydarzeń, aby zapobiec tej szkodliwej działalności. W tym celu odbyło się poszerzone posiedzenie Komisji z udziałem zainteresowanych osób. W imieniu Urzędu Miasta zabrała głos Naczelnik Wydziału Oganizacyjno-Administracyjnego p. Małgorzata Cicirko-Błahuta twierdząc, że w chwili wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były spełnione wszystkie wymogi wynikające z ustawy. W podobnym tonie wypowiedział się Sekretarz Miasta p. Franciszek Gołąb. Natomiast słowa protestu wyraził Komendant Powiatowej Straży Pożarnej p. Jerzy Świst twierdząc, że organizowanie dyskotek pod plandeką jest niedopuszczalne. Ubiegający się o zezwolenie na organizację imprez rozrywkowych powinni uzyskać opinię Straży Pożarnej. W dalszej dyskusji Ks. Józef Machaj Proboszcz parafii powiedział, że podczas wakacji odbywają się dyskoteki trzy razy w tygodniu, w których uczestniczy prawie 300 osób. Gromadzi się najgorszy element młodzieży z miasta i urządza chuligańskie wybryki. Poszkodowani mieszkańcy wyrażają swoje oburzenie. Komendant Powiatowej Państwowej Policji p. Ryszard Chrzanowski zwrócił uwagę, aby Urząd Miasta nie dopuszczał do łamania prawa i proponuje odebranie właścicielowi lokalu zezwolenia na prowadzenie działalności rozrywkowej. Swój wniosek uzasadnił liczną korespondencją zgromadzoną w tej sprawie zawierającą zażalenia i protesty. Błędem było wydanie zgody na poszerzenie działalności z pominięciem prawa. Potwierdził to też Proboszcz Parafii. W odpowiedzi na to Sekretarz Miasta p. Franciszek Gołąb stwierdził, że istnieje wola rozwiązania przedmiotowej sprawy zgodnie z interesem strony. W toku ożywionej dyskusji zdecydowano o wystąpieniu z wnioskiem do Burmistrza Miasta o pozytywne rozpatrzenie skarg i zażaleń mieszkańców dzielnicy Łazy Kostkowskie w Jarosławiu, dotyczących organizacji imprez rozrywkowych (dyskotek) oraz sprzedaży napojów alkoholowych. Komisja PPiPP wnioskuje, aby problem rozwiązać przy pomocy takich służb jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska i Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Mieczysław Biliński
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31