Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Wystąpienia radnych III

Bezpieczny Jarosław

 

Dla pomyślności kształtowania przyszłości naszego Grodu niezbędne jest zachowanie bezpieczeństwa miasta. Świat współczesny fascynuje, ale i budzi grozę, integruje, ale i rodzi dehumanizację czego jesteśmy świadkami na co dzień. Eskalacja patologii oraz zagrożeń w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego jest spowodowana w dużej mierze systemem zarządzania pewnymi nieścisłościami w uregulowaniach prawnych i kompetencyjnych.

Norman Mailer napisał kiedyś "Stać na uboczu to chcieć zapomnieć, że obok kroczy historia". Toteż zagadnienie bezpieczeństwa powinno być wielką troską wszystkich obywateli, a szczególnie Urzędu Miasta. Sprawa ta była szczegółowo omawiana na posiedzeniach Zespołu Wdrożeń przy Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Komisja bardzo skrupulatnie śledzi działalność Urzędu Miasta w tym zakresie. W toku dyskusji koordynator mgr Edward Guziewicz zasugerował powołanie tylko jednej wspólnej Rady Programowej po uzgodnieniu z Powiatem, do której należałoby włączyć również Wójta Gminy Jarosław.

Realizacja działalności Zespołu Wdrożeń wymaga natychmiastowego załatwienia spraw organizacyjnych, to jest utworzenie biura i zatrudnienie osób odpowiedzialnych za realizację programu "BJ". Zachowanie naukowych zasad zarządzania takich jak struktura, specjalizacja, styl, system itp. przyczyni się do sprawnego funkcjonowania biura i prawidłowego wykonywania powierzonych zadań w zakresie programu "BJ".

Działalność Zespołu Wdrożeń i powołanie Rady Programowej wynika z realizacji ustawy o samorządzie gminnym art. 7 ust 1, pkt 14 i Uchwały Rady Miasta z dnia 21.06.2004r. traktujące o zachowaniu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Profesjonalne zarządzanie informacjami ułatwi współdziałanie zainteresowanych instytucji i przyczyni się do pełnej stabilizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście i okolicy, zapewniając szacunek oraz bezpieczeństwo życia każdej osobie.

Mieczysław Biliński
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31