Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Odpowiedzi na interpelacje - Sesja Rady Miasta Jarosławia z 21.06.2004 r.
  1. Na interpelację radnego Stanisława Misiąga o poszerzenie ul. Strzeleckiej na odcinku obok Zespołu Szkół Ogrodniczych: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu poinformował, że modernizacja ulicy Lotników, drogi Tywonia - Jarosław i ulicy Strzeleckiej zostały ujęte w planach Strategii Rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2004-2006.
  2. Na interpelację Antoniego Lotycza o rekonstrukcję pomnika Baśki Puzon: wysłano podziękowanie za pomoc panu Stanisławowi Lenarowi, który nieodpłatnie podjął się remontu pomnika.
  3. Na interpelację radnej Marii Kuźniar o wprowadzenie rodzinnych biletów wstępu na basen miejski: koszty biletów wstępu dla dzieci ustalone zostały na Sesji Rady Miasta w dniu 26.04.2004. Nie przewiduje się zmian cen. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazajlnych, dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Jarosławia będa uczęszczać na pływalnię w ramach bezpłatnych zajęć wychowania fizycznego - koszt tych zajęć pokrywa Gmina Miejska. W Polsce bardzo rzadko praktykowane jest prowadzenie biletów rodzinnych.
  4. Na interpelację radnego Adama Międlara o naprawę słupa ogłoszeniowego przy ul. Kraszewskiego i Baśki Puzon: wysłane zostało pismo do Miejskiego Ośrodka Kultury o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do naprawy słupa ogłoszeniowego i przywrócenia jego pierwotnej funkcji oraz zwrócono się z prośbą o przegląd wszystkich słupów ogłoszeniowych pod kątem oceny ich stanu technicznego wykonania niezbędnych napraw bieżących w przypadku takiej potrzeby.
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31