Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Ogłoszenia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173 poz. 1808)

Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia,

że małżonkowie, którzy w dniu wejścia w życie cyt. ustawy są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym mają obowiązek złożyć wniosek o dokonanie zmiany wspólnego wpisu.

We wniosku należy wskazać w szczególności, który z małżonków będzie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem.

Organ ewidencyjny dokona zgodnie ze złożonym wnioskiem wpisu drugiego z małżonków pod nowym numerem ewidencyjnym uwzględniając faktyczną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W przypadku nie złożenia w/w wniosku organ ewidencyjny w terminie do dnia 31.12.2005 r. dokona wykreślenia wspólnego wpisu.

Wniosek, o którym mowa powyżej jest zwolniony z opłat.

Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31