Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Ogłoszenia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Informacja dla przedsiębiorców

Burmistrz Miasta Jarosławia informuje

wszystkich przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Jarosławia o konieczności dokonania zmian wpisów do ewidencji, poprzez określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD).

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217 poz. 2125) powyższych zmian należy dokonać do dnia 31 grudnia 2004 r pod rygorem odmowy wydania zaświadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny.

Informacje w powyższych sprawach są udzielane w Urzędzie Miasta Jarosławia - Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej - Ratusz, I piętro pok. 16 lub telefonicznie pod nr tel. (0-16) 624-87-37.

Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31